Un milió de negadors a divendres. Meme Dr Evil riu.